Österlen Syd - Skåne

Adresser på Österlen

Enligt Wikipedia har husnummer använts sedan 1512 för att identifiera platsen där någon bor eller verkar.

Det vanligaste systemet nu i Europa (och på andra ställen) är att ange adress som gata plus husnummer. I tättbebyggt område ger man hus och tomter udda nummer på vänster sida och jämna nummer på höger sida, sett från gatans början. Om man avstyckar en stor tomt i flera, eller bygger ett hus med flera trappuppgångar, kan man lägga till A, B, osv. Till exempel kan Fabriksgatan 4 modifieras till Fabriksgatan 4A, 4B, etc. Å andra sidan kan det hända att två tomter slås samman: Borrmästervägen 6 och Borrmästervägen 8 blir då Borrmästervägen 6-8.

På landsbygden och i glesbebyggda områden har man istället använt fastighetsbeteckningar, ev kompletterade med något nummer, eller ”välkända” gårdsnamnn som adresser. För en som inte är bekant med trakten kan denna typ av adresser vara svåra att hitta.

Som alternativ finns ett numreringssystem som baseras på avståndet i meter från gatans/vägens start. Husnumret blir avståndet dividerat med 10. Ett exempel: Ett hus på Peppingevägen som ligger 2600 m från vägens start vid Östra Kustvägen får adressen Peppingevägen 260. Men bara om det ligger på höger sida av vägen. På vänster sida kunde det istället heta Peppingevägen 259 eller 261. Regeln med udda nummer till vänster och jämna till höger gäller här också.

En stor del av Österlen Syd-området ligger i Ystad kommun, men Borrby med omgivningar hör till Simrishamns kommun, och Tomelilla kommun kommer in i norra delen. Eftersom varje kommun bestämmer vilket adressystem som skall gälla, så har vi här tre olika system just nu.

Ystad

I Ystad kommun har man namngivit (nästan) alla gator och vägar och kan därför använda belägenhetsadresser till alla bostäder och verksamheter, både i tätort och på landsbygden.

Tättbebyggt område

Signalgatan 1, Löderup. Om man står i gatans början, där nr 1 finns, och tittar längs gatan, så har man udda nummer på vänster sida och jämna nummer till höger.
Tomterna gränsar till varandra och på vänster sida följs 1 av 3, 5, 7 osv

Landsbygd

Här ligger husen glest. Därför har man i kommunen antagit ”meter-systemet”, som bygger på avståndet från vägens början dividerat med 10. Udda nummer ligger på vänster sida av vägen och jämna nummer till höger, om man kör mot högre nummer.

Hagero Gård har adressen Österlenvägen 1021. Här betyder 1021 att fastigheten/tomten ligger 10 210 m från Österlenvägens start (vid väg 9 nära Kabusa) och på vänster sida.

Men det är ett stort arbete att namnge alla vägar. En del småvägar har man därför låtit vara utan namn och istället modifierat adresssystemet. Två exempel:

Alpaca of Sweden Spinnery & Design har adressen Rännegatan 263-29. Fastigheten ligger 2 630 m från Rännevägens start vid Peppingevägen och på vänster sida. Tillägget -29 innebär att den ligger på en icke namngiven tvärväg och 290 m in på denna.

Österlen Wingårdhs B&B har adressen Vallshögsvägen 130-34. Det ligger alltså 1 300 m från Vallshögsvägens start vid Peppingevägen och till höger, 340 m in på en väg utan namn.
På den lilla vägen ner mot Wingårdhs ligger ett hus på vänster sida med adressen Vallshögsvägen 130-21.

Simrishamn

Simrishamns kommun håller 2017 och 2018 på med ett stort projekt att namnge alla vägar i kommunen. Därefter kommer man att gå över till ”meter-systemet”.
Villa Sandby har nu t ex adressen Sandby 234 med postort Borrby. Man ser ibland adressen Sandbyvägen 90 (900 m från vägens början i Borrby), men detta är inget som t ex Google vill kännas vid.

Tomelilla

Tomelilla kommun beslutade 2014 om belägenhetsadresser: man skall successivt gå över till gatuadresser enligt ”meter-systemet”. Men adresser baserade på vedertagna gårdsnamn skall fortfarande accepteras.
Keramika Fantasia har t ex adressen Johannesro med postort Bollerup.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies