Österlen Syd – Skåne

Bada vid stränder kring Österlen

Det finns långa och fina badstränder runt hela Österlens kust, men också några avsnitt där bad är mindre lämpligt på grund av stenig strand och/eller botten.

Tänk på Säkerheten
Först måste det påpekas att trots den inbjudande anblicken av en badstrand en solig dag, så kan bad vara livsfarligt. Nämligen vid stark pålandsvind. Då uppstår kraftiga underströmmar utåt från stranden. De farligaste stränderna under de omständigheterna är nog vid Hanöbukten, där är det relativt djupt redan nära stranden, och vid Sandhammaren, där sanden flyttar sig och det bildas gropar och rev med stora djupskillnader. En normal simmare kan ha mycket svårt att simma motströms, inåt land, när vinden är frisk (man skall istället simma parallellt med stranden och spara på krafterna i en sådan situation, tills strömmen blir svagare).

Efter dessa varningsord skall vi gå igenom några av de fina strandavsnitten från väster till öster/norr kring Österlen:

Ystad Saltsjöbad till ungefär vid Hammars backar
Sandstranden är fin och badvänlig. Parkeringsmöjligheter finns vid Saltsjöbaden, Jaktpaviljongen och vid ett flertal småvägar som går från Österleden ner mot havet, ända till Nybroån. Då det inte är militärövningar är Kabusa skjutfält (från Nybrostrand till Hammar) tillgängligt för allmänheten, men där är dåligt med parkering.

Området från en bit väster om Kåsehuvud till Löderups Strandbad är i allmänhet ganska stenigt. Men man kan ta ett dopp från östra piren i Kåseberga Hamn, där finns en badstege.

Från Löderups Strandbad till ungefär Örnahusen är åter stranden mycket fin. Sandhammaren har ju i en omröstning för några år sedan utnämnts till Sveriges bästa sandstrand. Parkeringsmöjligheter vid Löderups Strandbad, Tygeån, Sandhammaren, Mälarhusen, Sandby Strand och Borrby Strand. Mellan Tygeå och Sandhammaren finns ett naturistbad.

Havs och vattenmyndighetenEtt vattenprov klassas som tjänligt, tjänligt med tvekan eller otjänligt. Badplatsen klassas som utmärkt, bra, tillfredställande eller dålig. EU-bad, som har minst 200 besökare/dag, måste skylta badplatsens klass. Det är Havs- och Vattenmyndigheten som övervakar och sammanställer badplatsernas vattenkvalité.

Från Örnahusen till Simrishamn igen inte så bra, men det finns ett par pärlor även här:
Vid Gislövshammar finns en liten parkeringsplats nära den lilla sandstranden, som ligger norr om Gislövshammar. Både byn och hällarna på nordsidan är sevärda. Ur kalkhällarna tog man förr ut kvarnstenar, och det finns flera spår efter detta.
Precis söder om Branteviks bebyggelse ligger Grönet, som är ett strövområde med klippkust. En solig och vindstilla(!) dag är det härligt att bada från klipporna. Det är också ett trevligt ställe för en promenad och picknick. Man måste parkera på gatorna i byn. Visa hänsyn!

Precis vid campingplatsen i Simrishamn, vid Tobisvik, finns en mycket speciell sandstrand. Sandkornen är ovanligt stora och gulaktiga. Det sägs att det en gång fanns ett projekt som innebar export av denna sand till Saudiarabien(!) för användning i vattenreningsanläggningar.

Vårhallarna ligger norr om Tobisvik. Det är en liten klippig udde som går ut i havet, med en grovkornig sandstrand. Stranden sträcker sig norrut till udden som kallas Knäcken. Detta är den enda officiella hundbadplatsen på hela sträckan från Ystads Saltsjöbad. Parkering uppe vid väg 9. Nere vid stranden finns också en liten parkeringsplats.

Norr om Vik från Knäbäckshusen till Stenshuvud är stranden också fin. Den är ganska smal och det växer lövträd, som sträcker sina grenar ut över stranden. Parkeringsplatser vid Knäbäckshusen och vid Stenshuvuds Nationalpark.

Söder om Vitemölle, nedanför Kiviks marknadsfält, finns en liten strand med parkeringsmöjligheter intill. Ännu bättre är stranden och strandängarna norr om Vitemölle. Parkeringsplats precis norr om Vitemölle nere vid havet.

Stranden som börjar norr om Vitemölle fortsätter sedan norrut via Haväng, ända till Åhus. Vid Verkeåns mynning på Haväng finns en stor parkeringsplats.

Parkeringsmöjligheter

vid badstränderna i texten

Kåseberga

Vid hamnen

Kåseberga

Vid idrottsplatsen

Backåkra/Tygeå

Vid havet

Backåkra/Tygeå

Vid å-passage

Sandhammaren

Vid havet

Mälarhusen

Vid havet

Sandby Strand

Kabusa skjutfält

Nära Kabusa

Kabusa skjutfält

Nära Hammar

Borrby Strand

Vid campingplatsen

Gislövshammar

Brantevik

Grönet

Tobisvik

Vid havet

Vårhallarna

Vid havet

Vårhallarna

Vid kustvägen

Knäbäckshusen

Väster om ”byn”

Stenshuvud

Vid Naturum

Vitemölle

I söder

Vitemölle

I norr

Löderups Strandbad

Vid havet

Haväng

Vid Skepparpsgården

Jaktpaviljongen

Längs vägen

Ystad Sandskog

Harstigen

Ystad Sandskog

Ystad Sandskog

Hackspettsvägen

Ystad Sandskog

Ystad Sandskog

Ystad Sandskog

Ryssvägen

Ystad Sandskog

Ystad Sandskog

Snurrevägen

Ystad Sandskog

Badstigen

Hammar

Vid gamla macken

Hammar

Utomhus bassänger

På Österlen finns ett antal utomhusbassänger. Dessa är normalt öppna under sommarlovet, mitten av juni till mitten av augusti. Kontrollera tider på resp. hemsida. Tosselilla öppnar tidigare i juni. Dessutom bör nämnas möjligheterna till inomhusbad på Örums Nygård Gårdshotell Spa & Konferens.

Baden i bokstavsordning:
Hammenhögsbadet
Kyhlsbadet nedanför Borrby Strands Camping
Löderups Strandbad Hotell & Restaurang (fritt för gäster, andra betalar)
Nybrostrandsbadet
Sankt Olofsbadet
Smedstorpsbadet
Tobisviksbadet vid Simrishamn
Tosselilla utanför Tomelilla
Välabadet i Tomelilla
Ystads Djurpark i Skårby väster om Ystad

Share This