Österlen Syd – Skåne

Cykla på Österlen

Vägarna och marken i det här området lämpar sig ypperligt för cykelturer. Landskapet är ganska platt förutom vid backarna mot havet, Kåsebergaåsen och Hammars backar. Vi har förslag till några trevliga cykelturer.

Tänk på Säkerheten
När trafikintensiteten är hög på sommaren bör man försöka undvika de mest trafikerade vägarna. Inom vårt område gäller detta Östra Kustvägen, Österlenvägen och Hörupsvägen i öst-västlig riktning, samt Norra Strandbadsvägen och Örumsvägen i nord-sydlig riktning. Om ni ändå använder dessa leder så var försiktig och uppmärksam på trafiken.

Cykelvägar
Det finns sorgligt få cykelvägar på södra Österlen. Från Ystad finns det separat cykelväg ända fram till någon kilometer norr om Hammar. Och från Skillinge till Simrishamn finns också cykelväg. Men däremellan får man använda småvägar med lite trafik.

Nedanstående karta visar exempel på alternativa vägar längs kusten i öst-västlig riktning så att Östra Kustvägen undviks så långt det är möjligt och med avstickare norrut och söderut. Huvudregeln är: Använd terrängkartan och följ småvägar. Även om man kanske får åka någon kilometer eller två i omväg vägs det upp av fantastiska vyer och en säker färdväg där man kan cykla i bredd och tala med varandra.

I besöksguiden för Ystad och Österlen finns också en cykeltur Österlen Runt med rekommenderade vägar i området.

Cykla

Cykel Strandbaden-Sandhammaren

Ovan finns ett förslag till cykeltur mellan Löderups Strandbad och Sandhammaren. Turen går ca 30 % på smal skogsstig, som kan vara problematisk för cyklar med smala däck.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies