Österlen Syd – Skåne

Fiska på Österlen

Kuststräckan längs Österlen tillhör en av världens allra bästa platser för havsöringsfiske.
Öringen är känd över norra Europa för sin storlek runt 2 – 5 kg.
Exemplar fångas årligen på hela 10 kg!

Säsongen börjar 1:e januari, men det är först runt mars/april det stora antalet fiskare vallfärdar till Österlen och trakterna kring Löderup.
Fiskestopp råder mellan 15 september och 31 december.

Löderup Strandbads brygga är vida känd för sitt extraordinära fiskeläge. Vill man variera sig så ligger Kåseberga och dess pir endast 2 km väster om Löderups Strandbad. Vidare så finns det många andra ”smultronställen” i närheten längs kusten såsom Gislövs hammar och Skillinge hamn.
Med vadarutrustning, spö och håv står tappra fiskare ute i vattnet hela dagarna. Först då det börjar skymma kommer de tillbaka; väderbitna, oftast med en hel del fina havsöringar och med tillfredsställelsen lysande i ögonen.

Under säsongen för havsöringen (från 1:a januari) besöks Löderup med omnejd av lyriska fiskare. Längs med hela Österlenkusten fiskas det då havsöring i Östersjön. Kusten mellan Kåseberga och Skillinge sägs vara mycket bra för laxfiske. Hotell och vandrarhem erbjuder ofta förutom bra och prisvärd övernattning, även torkrum för vadarutrustning och andra blöta kläder samt rensningsplats och frysbox för havsöringarna.
Vid kustfiske från den svenska Östersjökusten råder i dagsläget ett minimimått om 50 cm för havsöring.
Enkla regler för dig som fiskar i Skåne
(hämtat från Sportfiskecenter Skånes hemsida www.skanetur.se/fiskesidor)

Den som fiskar måste känna till de bestämmelser som gäller för fisket – såväl allmänna bestämmelser för fiske i Skåne som speciella föreskrifter vid ett enskilt fiskevatten (dessa finns i regel anslagna vid vattnen. Information lämnas också i samband med köp av fiskekort).

Runt Skånes kust är handredskapsfiske fritt. I sjöar och vattendrag får man fiska endast efter tillstånd av fiskerättsinnhavaren, t ex genom köp av fiskekort.

Utmed hela Skånes kust från Hallands gräns till Blekinges gräns råder fiskeförbud enligt följande:
A) i kustvattnet (från land fyra nautiska mil ut i havet) är fiske efter lax och öring förbjudet 15 sept – 31 dec. Norr om Kullen även 1 jan – 29 febr.
B) i fredningsområden (kustvattnet utanför åmynningarna) är fiske förbjudet 15 sept-29 febr. Mellan Kullens fyr utmed Öresundskusten och Östersjökusten till Blekinges gräns gäller förbudet t o m 30 april. Utanför Barsebäck gäller förbudet hela året. Från pirarmarna i Rönne å är fiske med handredskap dock tillåtet året runt.
C) i vattendrag som utmynnar i havet är fiske efter lax och öring förbjudet 1okt – 31 dec. Norr om Kullens fyr även 1 jan – 9 febr. Minimimått gäller för ett antal arter – se foldern – “Fiskebestämmelser”!
Fisk som fångats under fredningstid och fisk som inte håller minimimått måste omedelbart släppas tillbaka i vattnet. Den som bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse och bli fråntagen fiskeredskapen.

Länkar:
Fiskebestämmelser för Skåne län – Länsstyrelsen
www.havsoringpaosterlen.se
www.sportfiskarna.se
www.skanskakustfiskeklubben.se

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies