Invasiva arter i Skåne

Text och bilder här har hämtats från Naturvårdsverkets och Ystad kommuns hemsidor.

Främmande resp invasiva främmande arter

Det är skillnad på en främmande art och en art som kallas invasiv.
En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har ofta flyttats till ett nytt område med människans medvetna eller omedvetna hjälp. Exempelvis har fasan, fälthare och signalkräfta införts avsiktligt i Sverige.
Vissa främmande arter är invasiva, vilket betyder att de etablerar och förökar sig, har en kraftig spridningsförmåga och konkurrerar ut arter i det ursprungliga ekosystemet.

Samverkan invasiva arter

Kommunerna i sydöstra Skåne (Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo) har tillsammans startat ett projekt “Samverkan invasiva arter” inom ramen för Leader. Projektledare är Erik Rosenblad, Ystad kommun. Projektet har också en Facebook-sida

Projektet innebär en förstudie som ska utreda hur kommunerna ska samarbeta för att effektivt kunna bekämpa och förebygga spridning av så kallade invasiva främmande arter. Jätteloka, vresros, spansk skogssnigel och blåsvart björkstekel är exempel på arter i vår region som skapar stora problem.

Jätteloka, invasiv art, foto från Ystad kommuns hemsida

EU-förordning, nu i svensk lag

Redan 2015 kom en EU-förordning som säger att invasiva arter måste bekämpas. Förordningen begränsar införsel, försäljning, användning och innehav av utpekade invasiva främmande arter av unionsbetydelse.
Sedan den 1 augusti 2018 har Sverige nya bestämmelser i miljöbalken som bland annat innebär att myndigheter ska kunna få tillgång till privat mark för att kunna bekämpa de främmande invasiva arterna.

Redan idag bedriver Ystads kommun bland annat bekämpning av jätteloka, vresros, snöbär, tysklönn och parkslide på mark som tillhör kommunen, t ex i Ystads Sandskog. De invasiva arterna lokaliseras och växterna röjs bort för att förhindra etablering och spridning.

Avsikt med förstudien

Förstudien ska resultera i ett färdigt strategiförslag med en prioriteringslista över arter för konkreta gemensamma åtgärder samt en beskrivning av ansvarsfördelning och samverkansformer för arbetet mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne.

Översikt över projektet:
-Kunskapsinsamling och informationsspridning
-Identifikation av och kommunikation med intressenter och aktörer i frågan
-Utredning av ansvarsförhållanden för insatser rörande invasiva främmande arter
-Kommunsamverkansmöten med inbjuden expertis
-Framtagning av ett strategiförslag för kommunsamverkan
-Avslutningsmöte med presentation av resultatet från förstudien – ett strategiförslag.

Artfakta

Naturvårdsverket ger en sammanställning av artfakta för invasiva arter.

Bland de EU-listade invasiva arterna finns bland annat jätteloka och signalkräfta.

Naturvårdsverket tar även upp följande som ännu inte är EU-listade men som är eller riskerar bli invasiva i Sverige:
Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
Mink, Neovison vison, Mustela vison
Parkslide, Fallopia japonica
Silverruda, Carassius gibelio
Sjögull, Nymphoides peltata
Spansk skogssnigel, Arion vulgaris
Sydfyrling/vattenkrassula, Crassula helmsii
Vattenpest, Elodea canadensis
Vresros, Rosa rugos

Länsstyrelsen i Skåne har gett ut en broschyr med ett urval av invasiva arter i Skåne.
Här finns även blåsvart björkstekel och askskottssjukan.

Pin It on Pinterest

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen fungerar bäst med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies