Österlen Syd – Skåne

Valborgsmässobål på södra Österlen

Hälsa våren traditionsenligt!

Valborgsmässobål i Kåseberga 2018

Den siste april ca kl 20.30 tänds majbålet som vanligt högst upp på kullen norr om Kustvägen (Egebjersbacken). Men kom i god tid, mellan 20 och 20.30. Ordföranden i byalagets styrelse talar och Löderups Körsällskap sjunger in våren. Arrangemanget är i regi av Kåseberga Byalag. I år ordnar byalaget inte korvgrillning och lotteri, men det går bra att grilla på glödbädden efter bålet.
www.kaseberga.se

Valborgsmässobål i Borrby 2017

Samling kl 20.15 vid Korsoren (kyrkan) för gemensam avmarsch med fackeltåg till Scoutgården kl 20.30.
Medverkar gör Jörgen Åkesson och Anders Jeppsson, trumpet. Vårtalare Bengt Wrannerheim, en av byns återvändare. Borrby skolas Föräldraförening grillar korv. Vårsånger.
Borrby Byalag arrangerar i samarbete med byns föreningar och Borrby Brandkår.
www.borrby.se/aktivitet/valborgborgsfirande-i-borrby-scoutgarden

Valborgsmässobål i Ingelstorp 2017

Byalaget arrangerar som vanligt ett trevligt valborgsmässobål vid ”Kasen” (Tuvebäcksvägen, mellan byn och idrottsplatsen).
Grillen tänds kl 19.30 och stora bålet kl 20.00.
Ta med vad ni vill grilla och dricka.
ingelstorp.info

Obs, att arrangemangen kan ställas in vid dåligt väder, kraftigt regn och/eller kraftig blåst.

Share This