Österlen Syd – Skåne

Ortnamn på södra Österlen

Ortnamnens betydelser

När det gäller ortnamn skiljer man på bebyggelsenamn och naturnamn. Bebyggelsenamn avser namn på städer, härader, byar, gårdar, torp etc. Naturnamn är namn på sjöar, åar, skogar, berg etc. Här skall vi titta på bebyggelsenamn.

Sammansatta ord i allmänhet har förled och efterled. Många ortnamn i Sverige är sammansatta. Man kan kanske säga att om sista delen av ett ortnamn är ett substantiv så är det en efterled. En del ortnamn består av bara ett ord och har ofta en ändelse, böjningsändelse eller avledningsändelse. Som exempel är -inge en avledningsändelse.

EfterledBetydelseExempel
-arp -rup -erup-arp från -atorp (-a genitiv) -rup, -erup motsv. danskaTågarp, Hörup, Löderup
-berg -berga -bjär -bierg -bierreberg eller höjdLudvigsberg, Kåseberga, Valleberga, Grönabjär
............

Ortnamnens historik

Hur har ortsnamnen på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Löderup

1293 Løderup
1326 Løderup
1350 Ludethorp
1367 Ludarp
1383 Ludathorp
1413 Luddarp
1431 Luddorp
1477 Lødorp
1491 Løderop
1498 Luderop
Sällan skrivs första vokalen ‘w’. Från mitten av 1500-talet dominerar ett fåtal former såsom Løderop, Løderup, Lødderop, Lødderup. Och från mitten av 1600-talet skrivs ‘ö’ istället för ‘ø’.

Ursprunget till Löderup har tolkats från Ludathorp: Lutis thorp. Luti (möjligen Loti) är ett forndanskt mansnamn, och -thorp betyder nybygge.

Etymologi är läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling.

Några länkar:

Institutet för språk och folkminnen: Skånsk ortnamnsdatabas
Wikipedia: Ortnamn i Skåne
Wikipedia: Svenska ortnamnsefterled

Lite litteratur om skånska och svenska ortnamn:

Mats Wahlberg (2016) Svenskt ortnamnslexikon
Bengt Pamp (1988) Skånska orter och ord
Bengt Pamp (1988) Ortnamnen i Sverige
Bengt Pamp (1983) Ortnamn i Skåne
Harry Ståhl (1976) Ortnamn och ortnamnsforskning
Jan Paul Strid (1999) Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies