Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Bollerup

Hur har ortsnamnet Bollerup på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Bollerup

1310 Bullathorp
1313 Koltorp
1314 Boldorp
1326 Bulletorp
1329 Boldorp
1330 Boolthorp
1330 Bollæthorp
1341 Bullathorp
1354 Bollerup
1354 Bollatorp
1354 Bollæthorp
1395 Bollorp
1401 Bullorp
1421 Bullarp
1452 Boldroppe
1452 Bullerop
1456 Bollarp
1458 Boldorp
1459 Bollerop
1460 Bullærpth
Bollorp, Bollarp, Bollerop
1481 Bullerop
1482 Bollorp
1483 Bollerup
1489 Bwlderwp
1493 Bollarup
1507 Bollerop
Bullerup, Bollerup, Bollerop
Från slutet av 1500-talet mest Bollerup
1658 Bolderup
1660 Ballerup
1671 Bollerop
1671 Bollrup
1675 Bullerup
1684 Bullarp
Därefter endast Bollerup

Baserat (troligen) på forndanska mansnamnet Bulli och -torp, nybygge eller utflyttad gård.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies