Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Borrby

Hur har ortnamnet Borrby på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Borrby

1133 Burgaby
1253 Borbi
1300 Borgby
1341 Borby
1360 Borrby
1379 Burghaby
1395 Burghby
1403 Borby
1410 Borreby
Mot slutet av 1500- till mitten av 1600-talet blir det vanligt med -e på slutet, t ex
1573 Borrebye
1658 Baarby (enstaka)
Men sedan dominerar Borby, Borrby, Borreby. Från 1800-talets början Borrby.

Med utgångspunkt från Burgaby tolkas namnet:
Burg (-a genitiv) motvarar borg, som är antingen en försvarsanläggning eller en höjd, och -by, som är en gård eller en samling av gårdar.

Se också om Borrby på kulturhistorien.se

Share This