Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Ekesåkra

Hur har ortsnamnet Ekesåkra på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Ekesåkra

Ekesåkra är nämnd 1934 som ‘bebyggelse å Hagestad’.
Inga andra namnformer.

Share This