Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Glemminge

Hur har ortnamnet Glemminge på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Glemminge

1334 Gleminge
1374 Glemminghæ
1398 Glæmminge
1421 Glemynge
1430 Glæminge
1435 Glæmyngæ
1492 Glymminge
1569 Glemminge
1580 Gleming
1605 Glemminge
1622 Glimminge
1635 Gleminghe
Sedan Gleminge, Glemminge, Gliminge, Glimmimge
1679 Glemminge
Sedan samma namnform.

Namnet kan komma från Glama, ett antaget äldre namn på Fröslövsån, med betydelsen ‘den gråbleka’ eller den ‘larmande’. Namnet innehåller inbyggarbeteckningen -inge.

Share This