Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Glemmingebro

Hur har ortsnamnet Glemmingebro på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Glemmingebro

1909 Glemmingebro
Glemmingebro var järnvägsstation och med i postortsförteckningen från 1909.

Järnvägsstationen som byggdes strax söder om Glemminge år 1894 fick namnet Glemmingebro (ett sk artefaktnamn). Se artikeln om Lokal järnvägshistoria.

Share This