Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Hagestad

Hur har ortsnamnet Hagestad på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Hagestad

1413 Hagestathæ, Hagethstathe
1460 Hagestadhe, Hagestedt
1470 Hagestædht, Hagestæd
1472 Haghestade
1477 Hagistadhe
1498 Houestha (?)
1499 Hagegestedt, Hagenstade
1502 Hagestede
1514 Haagested
1522 Hagistade
1527 Hagested
1528 Hagestedt
1530 Haggestedt
1546 Hagesta
1550 Haghestha
1551 Hagestad by
1565 Hagistadt
1593 Haggested
Sedan Hagestad, Hagested, Hagestadt, Hagestedt
1658 Haggested
1675 Hagesta
1684 Hagestads by
1712 Hagesta
Från 1874 endast Hagestad.

Namnets förled antaligen forndanska haki, något framskjutande (i terrängen), och efterleden -stad, ställe plats.

Se också om Hagestad/Backåkra på kulturhistorien.se

Share This