Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Hammar

Hur har ortsnamnet Hammar på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Hammar

1472 Hamer, Hammer
1482 Hamersby
Sedan Hamer eller Hammer
1658 Hammer
1671 Hammarby
1675 Hammar
Och därefter enbart Hammar.

Hammar kommer antagligen av dialektordet som betyder (stenig) höjd.
Jämför Hammeren, Hammershus på Bornholm.
Även Sandhammaren, Gislövshammar.

Share This