Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Hannas

Hur har ortsnamnet Hannas på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Hannas

1426 Hannes
1491 Hames, Hannesby, Hannesbye
1495 Haness
1499 Hannes By
1530 Hanes
1569 Hannesse, Hanesse
1577 Hannesz
1590 Hannis, Hannes
1593 Hannelse
1600 Hannas
1601 Hannes
1605 Hannis
1608 Hannas
Hannes, Hannis, Hannas
1630 Hannesze
1631 Hannisse
1631 Hannaas
1634 Hanaas
Hannas, Hannes
Från 1684 bara Hannas

Troligen baserat på förleden hane, tupp av skogshöns, och efterleden ås, med syftning på den ås där kyrkan ligger.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies