Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Hedvigsdal

Hur har ortsnamnet Hedvigsdal på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Hedvigsdal

Hedvigsdals Gård, i Ingelstorps socken, är nämnd från 1832.
Byn Hedvigsdal ligger i Valleberga socken. Den har järnvägsstation, som byggdes 1894, och är med i postortförteckningen 1909. Se artikeln om Lokal järnvägshistoria. Inga andra namnformer

Share This