Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Hörup

Hur har ortsnamnet Hörup på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Hörup

1491 Høffwerp
1499 Hørope, Horope
1544 Hørup
1590 Hørrup
1596 Hiørrup
1608 Höerup
Sedan Hørup, Hörup, Høerup.
Från 1658 Hörup.

Ursprunget till förleden är okänt, efterleden -rup, samma som -torp, nybygge, utflyttad gård.

Share This