Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Ingelstorp

Hur har ortsnamnet Ingelstorp på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Ingelstorp

1320 Ingelstrup
1327 Ingilstorp, Ingetorp, Ingælstorp
1414 Ingilstorp
1452 Ingelstorp
1471 Ingilstrop
1478 Ingilstorp
1517 Ingelstorp
1552 Ingilstrup
1574 Ingelstrup
Sedan Ingelstrup, Ingilstrup fram till 1658. Därefter Ingelstorp.

Baserat på forndanska mansnamnet Ingiald och -torp, nybygge eller utflyttad gård.

Share This