Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Kabusa

Hur har ortsnamnet Kabusa på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Kabusa

1366 Kabhusse
1375 Kabhuss
1514 Kabbusse
1546 Kabusse
1572 Kabbusse
1580 Kabus
1594 Kabusse
1605 Cabusse
1605 Kabbutze
1606 Kabbudsse
1607 Kabbudtze
1611 Kabuse
1612 Kabbudse
1615 Kabutze
1623 Kabudse
1625 Cabuse
1632 Cabusse
1643 Kabusse
1655 Kabudtze
1658 Cabbudtze
Sedan Kabusa, ev Cabusa

Troligen baserat på forndanska mansnamnet Kabbi och efterleden hus.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies