Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Kåseberga

Hur har ortnamnet Kåseberga på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Kåseberga

1545 Kaasebiergh
1551 Kaassebierg
1565 Kaasseberge
1573 Kassbierigh
1591 Kaasseberrig
1620 Kassebierg
1623 Kasebergh
1634 Kaasebierg
1647 Kasebierig
1675 Kåsseberg
1684 Kåseberga
Och formen Kåseberga består sedan.

Förleden innehåller dialektordet kås – båtplats, mindre hamn, och efterleden berga – höjd, berg

Se också om Kåseberga på kulturhistorien.se

Share This