Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Mälarhusen

Hur har ortnamnet Mälarhusen på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Mälarhusen

1909 Mälarehusen
1934 Mälarhusen
Sedan Mälarhusen. (Kallades Mälarehusen i 1909 års postortförteckning).
Namnet syftar antagligen på strandreven Mälarna (Store Mälar, Små Melarne, 1821; Mälarne, 1833).
Mel är forndanska – grusbank eller sandbank, sanddyn.
Den ursprungliga namnformen var Melahusen.
Se också kulturhistorien.se om Mälarhusen

Share This