Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Örum

Hur har ortnamnet Örum på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Örum

1419 Oerwm
1420 Örum
1469 Ørom
1525 Ørwm
1530 Ørrim
1556 Ørum
Sedan Ørum och Ørrum och ibland Ørumb
1638 Øhrum, Øhrumb
Från 1658 Örum.

Förleden kanske är forndanska mansnamnet Øthi, efterleden rum, samma som torp – nybygge, utflyttad gård.

Share This