Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Peppinge

Hur har ortnamnet Peppinge på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Peppinge

1514 Piping (åkern), Pipingseng, Pepingsager som namn på ett område
1570 Peppinge, en åker i westre wång
Peppinge som by finns i skrift från 1909 i postortsförteckningen.
Inga andra namnformer.

Efterleden inge är här inte en äkta inbyggarändelse. Kanske kommer namnet av Pep(pa)-änge, där Pep är gammalt mansnamn.

Share This