Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Sandby

Hur har ortnamnet Sandby på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Sandby

1500 Sandby
1514 Sandbye
1553 Sanndby
1568 Sandby
Från 1580 till 1658 olika former med -e på slutet: Sandbye, Sandtbye, Sanndbye
Sedan Sandby.

Sand syftar på sandig mark, och efterleden by – hussamling.

Share This