Österlen Syd – Skåne

Historik för namnet Sandhammaren

Hur har namnet Sandhammaren på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Sandhammaren

1342 Sandhamer
1552 Sandhammeren
1580 Sandhammer
1590 Sandhamer
Sedan Sandhammer, Sandhammeren
1624 Saandhammer
1650 Sandhammer
1684 Sandhammar
1691 Sandhammaren
1716 Sandhamer
1734 Sandhammar
Från 1878 Sandhammaren.

Ordet består av sand och dialektordet hammar – höjd, brant.
Jämför Hammeren på norra Bornholm.

Se också om Sandhammaren på kulturhistorien.se

Share This