Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Tosterup

Hur har ortsnamnet Tosterup på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Tosterup

1323 Tostorp
1357 Thostath
1367 Thoosstorp
1367 Thoossorp
1373 Thostorp
1374 Tostruppe
1376 Tostarp
1426 Tasthorp
1427 Tostorp
1427 Tostrop
1432 Tostarp
1432 Tostarup
1435 Torstorp
1440 Thostrup
1449 Thostrop
1468 Tostrop
1470 Tostrup
1470 Thostorpp
1471 Tosterop
1476 Tostrop
1504 Tosterop
1505 Thosterup
1507 Tosterp
1552 Tostrup
Osv. mest Tostrup, Tosterup, Thostrup, Thosterup till mitten av 1600-talet
1658 Thaasterup
1671 Tåszterop
1684 Tåsterup
1700-talet Tåstarp, Tåsterup
Från ca 1825 Tosterup

Baserat på forndanska mansnamnet Tosti och -torp, nybygge eller utflyttad gård.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies