Österlen Syd – Skåne

Historik för ortnamnet Valleberga

Hur har ortnamnet Valleberga på södra Österlen ändrats med tiden? Här följer ett urval ur “Skånska ortnamnsdatabasen”. Oftast finns det i databasen andra likartade namnformer mellan årtalen i de här utdragen.

Årtalet anger att man hittat någon skriftlig användning av den angivna namnformen det året.

Valleberga

1167 Walleberge
1234 Wallæbiargh%aelig;
1374 Vallebergh, Wallebergh
1413 Wallebierg
1491 Wallæberg
1514 Valdeberg
1532 Walebierg
1550 Wallebijergh
1566 Wallebierge
1569 Wallebierre
1580 Walbierg
1583 Vallebierig
1593 Walleberigh
1606 Waldbierre
1618 Wallebiergh
1627 Vallebierg
1643 Wallebierg
1658 Vallebierg
1674 Walleberga
Från 1909 Valleberga.

Wallæbiargh%aelig; innehåller vall – slät, gräsbevuxen mark, och efterleden bierg i plural – berg.

Share This