Österlen Syd – Skåne

Styrelsen Föreningen Österlen Syd

Kontakta föreningen via mail: info@osterlensyd.se

Styrelsens sammansättning 2017
Staffan Håkansson, Ordförande   0411 – 526 629   0705 133 431    staffan.hakansson@rapsbollen.se
Karin Szymaszko, Vice ordförande   0411 – 526 169   0731 802 939   karszyma@gmail.com
Eva Svensson, Sekreterare   0411 – 527 077   0705 304 395   eva.cml.svensson@gmail.com
Gösta Kjellberg, Kassör   0733 528 740   g.kjellberg@telia.com   (invald 2017-11-30)
Revisorer 2017
Bengt Olhagen   0411 – 524 469   bengtolhagen@hotmail.com
Christer Svensson   0411 – 527 077   0725 327 077   drapaq@gmail.com
Kartansvarig
Karin Szymaszko   0411 – 526 169   0731 802 939   info@osterlensyd.se
Webbplatsansvarig
Christer Svensson   0411 – 527 077   0725 327 077   info@osterlensyd.se

Styrelsen 2017

Stående: Staffan Håkansson, Gösta Kjellberg, Hans Helgesson
Sittande: Eva Svensson, Karin Szymaszko

Årsmötet
Några bilder från extra årsmötet 30 november 2017 på Löderups Strandbads Restaurang.

Share This