Österlen Syd - Skåne

Styrelsen Föreningen Österlen Syd

Kontakta föreningen via mail: info@osterlensyd.se

Styrelsens sammansättning 2018
Staffan Håkansson, Ordförande   0411-526 629   0705 133 431    staffan.hakansson@rapsbollen.se
Karin Szymaszko, Vice ordförande   0411–526 169   0731 802 939   karszyma@gmail.com
Eva Svensson, Sekreterare   0411-527 077   0705 304 395   eva.cml.svensson@gmail.com
Gösta Kjellberg, Kassör   0733 528 740   g.kjellberg@telia.com   
Catrine Hjerdt, Ledamot   0702 796 539   catrine@catrinegarden.se   
Christer Nilsson, Ledamot   0705 282 178   christer.nilsson@supermarket.ica.se   
Ika Forssell, Suppleant   0703 985 742   ikaforssell@gmail.com   

Revisorer 2018
Bengt Olhagen   0411-524 469   bengtolhagen@hotmail.com
Berit Selander Andersson   0411-524 841   annaberitsa@gmail.com

Kartansvarig
Karin Szymaszko   0411-526 169   0731 802 939   info@osterlensyd.se

Webbplatsansvarig
Christer Svensson   0411-527 077   0725 327 077   info@osterlensyd.se

Styrelsen 2018

Årsmötet
Några bilder från årsmötet 14 maj 2018 på Borrby Frö B&B.

Share This