Österlen Syd – Skåne

Ales Stenar – Kåseberga

Ett av Sveriges största turistmål, med en fantastisk skeppssättning från senare delen av järnåldern, 600 – 1000 e.Kr. Ales Stenar ligger vid Kåseberga hamn och ofta besöks även Kåseberga hamn med rökeriet samtidigt. Ett slags Sveriges Stonehenge, det är inte bara en historisk plats utan man har också en fantastisk utsikt härifrån. Väl värt att besöka, vilket mer än 500.000 personer varje år insett.

Området har varit en speciell plats under tusentals år, även långt innan Ales Stenar uppfördes. Arkeologer från Riksantikvarieämbetet har t ex hittat en förmodad långdös, en närmare 5 500 år gammal stenåldersgrav, vid en provutgrävning som genomfördes intill Ales Stenar.

Ales Stenar står majestätiskt uppe på åsen ovanför det mysiga fiskeläget Kåseberga. Ales Stenar är både omstritt och mystiskt. Dramatiskt placerat med vidunderlig utsikt över Östersjön gränsar monumentet mellan himmel, jord och hav. Oavsett vad man anser om monumentet är platsen väl värd att besöka, man ser stora delar av sydöstra Sverige (fem kyrktorn om vädret är bra), men även öppet hav och en glimt av Bornholm.

Det fascinerande monumentet består idag av 59 resta stenblock placerade i en gigantisk skeppsform. Med 70 meter i längd och 19 meter i bredd utgör Ales Stenar Sveriges största bevarande skeppssättning. Skeppsformade stensättningar som denna brukar vara gravar, men Ales Stenar är fortfarande mycket omdebatterat.

Ales Stenar Kåseberga

Sveriges svar på Stonehenge

Ales Stenars funktion är liksom dess datering omdebatterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot varandra. Skeppssättningar brukar av arkeologer främst tolkas som gravmonument eller kultplatser. En annan möjlig förklaring som framställts är att Ales Stenar har fungerat som en solkalender. Monumentet tycks vara anlagt så att solen vid sommarsolståndet går ned i monumentets nordvästra förlängning och går upp i den motsatta riktningen vid vintersolståndet. Vad än avsikten ursprungligen har varit, måste man anta att betydelsen har varit kopplad till något centralt och viktigt i människors liv.

Arkeologer och geofysiker undersökte platsen år 2006 med hjälp av georadar och magnetometer, som gör det möjligt att se konturer av det vad som döljer sig under markytan på olika nivåer. Undersökningarna visade att Ales Stenar är betydligt större och har en mer komplex struktur än vad som syns idag ovan mark. Under markytan döljer sig spår av flera strukturer, både en mindre skeppsform och en eller flera runda stensättningar.

År 2012 publicerades en arkeologisk utredning kallad ”Ales stenar – Fördjupat kunskapsunderlag” med mycket information om fornlämningen och vilka undersökningar som gjorts. Utredningen beställdes av Länsstyrelsen i Skåne län i samband med planering av ett Naturum i Kåseberga. Den kan hämtas här.

Bob Linds Teori

De som besöker Ales Stenar stöter kanske även på Bob Lind och hans skyltar. Bob har ansträngt sig för att kartlägga och bevisa att Ales Stenar är en solkalender, vilket kanske stämmer. Den officiella versionen från Riksantikvarieämbetet och Turistbyrån är dock att man de facto inte vet exakt vad Ales Stenar är och varför den uppförts. Kanske är det troligaste att det är flera saker – både solkalender, grav, minnesmärke eller tingsplats. Kanske har platsen använts till olika saker under dess 1000+ åriga historia. Så sker ju ofta även med våra egna byggnader och platser, användningsområdet skiftar.

Läs gärna mer i Riksantivarieämbetets broschyr.

Här kan du läsa mer om Bob Linds teorier.

Och här har du Kåsebergas egen hemsida.

Anders Österlings dikt Ales Stenar ur ”Tonen från havet” från 1933

Ales Stenar

Där kusten stupar mellan hav och himmel
har Ale rest ett jätteskepp av stenar,
skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel
med blockens mörka stillhet sig förenar,
en saga lagd i lönn
vid brus av Östersjön,
som ensam vet, vad minnesmärket menar.

Mer…

Share This