Seamus Heaneys dikt Ales Stenar

Nobelpristagaren Seamus Heaney skrev 1989 denna dikt om Ales stenar:

ALES STENAR

Skepp har förlist i jorden, så när du står

på detta gräsdäck har du stöd
nedanifrån.

Du finner din plats igen och är nu

sista befäl på ensamhetens farkost,

lyssnar efter en köl under jord

likt en sovande plogbill. Du lämnar inte

din post bland dessa solstings
drabbade stenblock,

solida årtullar i välavvägd linje från för till akter,

bålverk för jordens skrov och dess tystnad.

När du sträcker på dig som kullens höjda öra

och samlar kraft för att avläsa tomma horisonter,

måtte vinden bli ditt vittne, tidvattnet ta emot din hälsning.

Kommentar:
Dikten tycks inte vara publicerad förrän Heaneys svenske översättare Lars-Håkan Svensson skrev om den i Svenska Dagbladet 2013-09-02 efter författarens död: ”När Seamus Heaney besökte Internationella poesidagarna i Malmö i maj 1989, skrev han nedanstående dikt som han kopierade i ett nummer av poesitidskriften Agenda och gav mig. Långt senare frågade jag varför den inte hade publicerats på engelska och fick då till min häpnad veta att han inte hade sparat ett eget exemplar. Jag fick hans tillåtelse att publicera en översättning och skickade en avskrift av originalet men dikten har ännu inte tryckts på engelska.”

Pin It on Pinterest

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen fungerar bäst med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies