Österlen Syd – Skåne

Dag Hammarskjölds Backåkra

Muséet har varit stängt för allmänheten i några år. På grund av eftersatt underhåll var byggnaderna i dåligt skick. Renoveringen har pågått en tid, och den efterlängtade nyöppningen sker den 30 mars 2018, på Långfredagen!

Världsmedborgaren Dag Hammarskjöld, tillika FNs andre generalsekreterare, hade tänkt bosätta sig på gården Backåkra. Nu blev det inte så utan gården testamenterades till Svenska Turistföreningen och blev till ett museum. Här fanns en fotoutställning, föremål och konst som tillhört Dag Hammarskjöld och en liten bokshop med de flesta böcker som skrivits om vår världskände svensk.

Efter Hammarskjölds död i Afrika 1961 anlades Meditationsplatsen, ute på heden vid gården. Det var bl a de boende i trakten som bekostade denna ring av stenar som invigdes i slutet av 60-talet. Här, mellan himmel och hav, förrättas vigslar och dop och andra ceremonier. Platsen inbjuder till eftertanke och en stunds stillhet – precis vad Hammarskjöld hade tänkt sig!

Backåkra ligger i Backåkra naturreservat invid Hagestads och Sandhammarens naturreservat. De mäktiga sanddynerna utmed den flera kilometer långa skyddade sandstranden förändras hela tiden av hav och vind. Inåt land har tallskog planterats för att binda sanden, och bakom tallskogen finns ljunghed och blandskog på klinten högt över Östersjön. Där, i en däld på ljungheden, ligger Backåkra.

Varje år firar tusentals personer midsommar vid Dag Hammarskjölds Backåkra.

Backåkras byggnader har varit stängda för allmänheten sedan 2011. Gården var i stort behov av underhåll.
Sedan november 2015 har har Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra tagit över ägandet från Svenska Turistföreningen, STF.​​​​​​

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har grundats av Svenska Akademien, Hammarskjöldska släktföreningen och Svenska Turistföreningen, STF, med bidrag från bland andra Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Renoveringen är nu avslutad och Dag Hammarskjölds Backåkra öppnar igen Långfredagen 30 mars 2018. Öppettider under påsken 2018: kl 11 – 17. Efter ombyggnaden innehåller gården konferenslokaler, museum och ett café. Läs mer på den nya stiftelsens hemsida.

Share This