Bollerups Borg

En medeltidsborg

Bollerups Borg är ett “fast stenhus” liksom Glimmingehus. Den byggdes antagligen under slutet av 1400-talet i den form som man nu ser den (efter en restaurering 1927-45). Bollerup är betydligt äldre än så, och man har under borgen hittat rester av äldre byggnation med mycket tjocka stenväggar (ca 3m tjocka).

Det var under Oluf Stigsen Krognos och hans hustru Anne Gyldestierne, som borgen fick sin nuvarande utformning. Och den var färdig innan 1502, för då höll de “Det stora bröllopet”, som blev känt i hela Danmark för sitt överdåd och sin lyx. De gifte då bort sin dotter Magdalene med Tyge Axelsen Brahe till Tosterup. Ett barnbarn till Tyge Brahe, som också hette Tyge Brahe, eller Tycho Brahe på svenska, kom senare, under andra halvan av 1500-talet, att bli värdsberömd inom astronomin.

Liksom Glimmingehus har Bollerups Borg fyra våningar: borgstuga och kök längst ner, därefter privatbostad, festvåning och skytteloft. Bollerups Borg var bebodd in på 1600-talet och har därför “drabbats” av moderniseringar. De stora fönstren i festvåningen är exempel på detta. Dessutom har man i mitten på 1600-talet, vid bygget av ett nytt corps-de-logi, fyllt upp marken innanför vallgraven, så att bottenvåningen på borgen närmast blivit en källarvåning. Detta har förstås ändrat husets proportioner.

Hela gården omvandlades 1903 till Bollerups Lantbruksinstitut efter en donation av Tage Ludvig Sylvan, ursprungligen från Ystad. Han hade köpt gården av Karl XIV Johans dödsbo.
Bollerups Lantbruksinstitut är numera en gymnasieskola med elever från hela Sverige och med Naturbruksprogrammet som inriktning.

Öppettider och besöksinformation för Bollerups borg, kyrkan och Lantbruksinstitutet finns här.

Här finns Lantbruksinstitutets broschyrer om Bollerups historia och ägartavlorna.

Bilder: Margareta L Nörregård

Pin It on Pinterest

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen fungerar bäst med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies