Österlen Syd - Skåne

Hagestadborgs mölla

Hagestaborgsmöllan ligger invid Hagestadborgsvägen. I Hagestad ägde adelsgården Tosterup många gårdar som i enskiftet flyttades ut från radbyn. Där dessa ägor samlades byggdes en ny gård som så småningom fick namnet Hagestaborg. Möllan som byggts på dess mark kallades därför även så småningom för Hagestaborgsmöllan.

Möllan byggdes 1825. Det är en s k holländare med kupolformat tak som är belagt med kopparplåt. Spännvidden på vingarna är 20,5 m.

Byggnaden har reparerats och renoverats men inte moderniserats sedan byggnationen. Inredningen har kompletterats med ett par siktar. Den siste möllaren Gideon Jönsson slutade mala 1958. Vingsegel saknas men för övrigt är möllan fullt funktionsduglig.

Byalaget Hagestad östra ploglag köpte möllan och överlät den sedan till Löderups kommun. Numera ingår den bland Ystads kommuns byggnader. Hagestads byalag har hand om tillsyn och visning.

Den intilliggande möllegården är i privat ägo.

För mer info: Tel. 0706 694 559 eller 0411-526 130.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies