Österlen Syd – Skåne

Kabusa skjutfält

Skjutfältet sträcker sig från väg 9 öster om Nybrostrand och åt söder/sydost till Hammars by. Östra Kustvägen begränsar fältet österut. Hela området som tillhör Försvarsmakten är klassat som Natura 2000-område.

Allmänheten har tillgång till området utom då övningar/skjutningar är planerade. Allemansrätten gäller som vanligt. Det finns tre lämpliga infarter till området. De är markerade med svarta punkter på kartan. Man parkerar där och kan sedan gå in. Det är inte tillåtet att köra bil inne i området.

Det kan finnas blindgångare. Rör ingen militär materiel, ammunition eller rester av dylikt!

Här finns Hammars backar som längre österut övergår i Kåsebergaåsen. Området är utmärkt för promenader och t ex fågelskådning. På sommaren kan man bada vid den långa sandstranden. Vid rätt vindar ser man skärmflygare sväva över branterna mot havet.

Ur Länsstyrelsens beskrivning: På åsen finns landets västligaste förekomst av den ovanliga sandstäppsvegetationen, samt stora ytor med stäppartad torräng. Här växer flera sällsynta arter som t ex sandlusern, hylsnejlika, sandglim, sandtimotej, fältvädd, blå sminkrot och klätt.
Tack vare värmen och den örtrika vegetationen trivs ett stort antal fjärilar, bl a förekommer flera arter av blåvingar. I de solbelysta branterna mot havet finns den sällsynta sandödlan, en värmeälskande kusin till vår vanliga skogsödla.

Försvarsmaktens område begränsas av de blå linjerna. Det är ovanligt att områdena norr om väg 9 och öster om Östra Kustvägen används vid övningarna, men avlysningarna gäller för hela området.

Försvarsmakten publicerar för varje månad planerna för övningar och skjutningar, sk avlysningar. Kolla på deras webbplats. Om en avlysning är annonserad och/eller röd flagga är hissad och/eller bommarna vid tillfarterna är fällda: Gå då inte in i området!

Läs också på varningsskyltar och anslag som finns längs övningsområdets yttre gränser. Avlysningar inklusive utsträckningen till havs för förbjudet område anslås också i hamnen i Kåseberga.

Share This