Österlen Syd – Skåne

Naturen på södra Österlen

Även om det mesta av södra Österlen är jordbruksmark, så finns det stora naturområden med värdefull flora och fauna. Hela kustområdet från Kabusa till Mälarhusen består av naturreservat, Natura 2000-områden och andra områden som är värda att skyddas.

Områdena längs kusten är:

Naturreservat och Natura 2000-områden:
Hammars backar – Kåsebergaåsen
Backåkra
Hagestad
Hagestad – Järarna
Sandhammaren
Mälarhusen
Sandby Backar

Dessa områden omfattar i princip all mark söder om Östra Kustvägen, utom bebyggelsen i Hammar, Kåseberga, Löderups Strandbad och bebyggelsen öster om Sandhammarvägen.

Dessutom finns ett naturvårdsområde i Ingelstorps Mosse. Naturvårdsområde är en gammal skyddsform med svagare skydd än Natura 2000/Naturreservat.

Längre inåt land, invid Glemmingebro, Löderup och Borrby finns vattenskyddsområden, som har med dricksvattenförsörjningen att göra.

Sand Life

Projektet Sand Life har kommit till sydöstra Skåne under 2014/2015. Det syftar till att
“…de sandiga markerna i södra Sverige återigen ska få ett myllrande växt-och djurliv.”

Detta gör man i olika delprojekt genom att på vissa områden röja tallskog och blottlägga sanden. Det ingår också att informera allmänheten om projektet.

SandLife Sandmarkssafari 2017

Naturvandring vid Löderups strand

Sandmarkssafari
Söndag 2 juli 2017 kl 15-17
Samling vid campingen i Löderup Strandbad.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies