Österlen Syd – Skåne

Örumshuset

Örumshuset är ett gammalt husmanshus från början av 1800-talet. Det ligger ensligt utanför Örums by. Det är en typisk “skånelänga” med bostadsdel och fähus under samma tak och har bevarats i gammalt skick. Här får man en uppfattning om hur fattigt folk levde förr. Örumshuset är skyddat som byggnadsminne sedan 1964.
(En husman var en bofast lantarbetare, hantverkare eller soldat, som ägde sitt eget hus men inte någon del av byajorden).

Dokumentsamling

Här finns dokumentet från byggnadsminnesförklaringen 1964 tillsammans med en tomtkarta som upprättades 1951.

Dokumenten nedan om Örumshuset är från Landsantikvarien i Skåne/Regionmuséet i Kristianstad.
Obs att pdf-filerna är stora!

Nedmontering av skorsten 2012 (0.4 MB, hämta)

Uppmurning av skorsten 2014 (3.2 MB, hämta)

Vård- och underhållsplan 2015 (7 MB, hämta)

Karta som visar var Örumshuset ligger

Se också Lucas Göléns video “Örumshuset” nedan:

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies